• 2012. 01. 20.

  Nagyjaink 2012.

  «« vissza
 • Az idén számba vett
  nagyjaink között van író, költő, tanár, lelkész, főpap, szerzetes, jogász,
  orvos, gyógyszerész, udvari tanácsos, polgármester, országgyűlési képviselő,
  közgazdász, katonatiszt, nyelvész, pedagógiai szakíró, történetíró,
  helytörténész, művészettörténész, folklórgyűjtő, műfordító, szerkesztő,
  festőművész, textilművész, táncművész, színművész, erdőmérnök, hídépítő mérnök,
  főépítész, katonatiszt, zoológus, ornitológus és lepkegyűjtő – történelmünk,
  nemzeti identitásunk, irodalmunk, művészetünk kiemelkedő alakjai. Nevük
  megtalálható a tankönyveinkben, arcképeik múzeumok, könyvtárak, tanintézmények,
  közintézmények falán, tetteik mindannyiunk tudatában. Jelen kiadványban arra
  törekszünk, hogy tetteikre emlékezzünk, ha azt már személyesen nem is tudjuk
  megköszönni nekik.     Az ünnepeltek közül kiemelkedik a 300
  esztendeje Felsőcsernátonban született Bod
  Péter
  lelkész, irodalmár, akinek nevét viseli a szülőfalu iskolája és a
  kézdivásárhelyi tanítóképző, de róla neveztek el egyesületet, alapítványt,
  tanulmányi központot, utcákat és könyvtárakat is.  Sepsiszentgyörgy két
  városépítő polgármesterére is emlékezhetünk 2012-ben: 120 éve hunyt el ifj. Császár Bálint, valamint az általa
  hazahívott és támogatott, ifj. Gödri
  Ferenc
  150 éve született.      Az ünneplés és az emlékezés egy
  megmaradásra hivatott közösségnek mindig erőt ad a továbblépéshez. Ezért is
  tartjuk fontosnak elődeink életrajzi adatainak összegyűjtését és közkinccsé
  tételét. Legtöbb településen iskolák nevei, szobrok, emléktáblák, egyesületek,
  alapítványok és rendben tartott sírok őrzik a neves szülöttek emlékét, de még
  vannak olyan elfeledett jelesek, akikre lehet, hogy éppen ez a kiadvány
  irányítja rá a figyelmet.  Fontosnak tartjuk a
  jeles embereinkre való folyamatos emlékezést, mert tudjuk, hogy ennek erős
  öntudaterősítő és megtartó ereje van. Ez a kiadványsorozat hamarosan vaskos
  kötetté duzzad, ami majd azt fogja hirdetni, hogy szellemóriások tekintetében
  Háromszék jeleskedik. Az adatgyűjtés és a feltárás folyamatos!  A kötet szerkesztője
  Szőts Zsuzsa, grafikai tervezője Kolumbán Hanna.  Kiadja a Háromszék Vármegye Kiadó, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa

 • Fotógaléria:

 •