Notice: Undefined index: user_lang in /home4/cultcov/public_html/index-akt.php on line 12
Kovászna Megyei Művelődési Központ
 • Aktuális hírek

 • 2014. 10. 02.

  BARANGOLÁS A MESÉK VILÁGÁBAN - a sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban

  Közhírré tétetik, hogy október 8-án délután az Erzsébet park az Óperenciás tengeren túli csodálatos Mesebirodalommá változik. Meseország királya mindenkit szeretettel hív, hogy eme rendkívüli alkalommal egy óra erejéig országának vendégei, a mesehősök segítői, végül pedig birodalma titkainak őrzői és védelmezői legyenek. A Birodalomba 2014. október 8-án pontban 18 órakor lehet belépni. Meseország királya a parkban lévő játszótér melletti kerekerdőben várja a bátor jelentkezőket. A belépés 4 fős csapatokban történik, családok esetén ez a létszám változhat. Négy évnél kisebb gyermek szülői kísérettel léphet Meseföldre. Továbbá minden Meseországba érkezőnek hoznia kell magával egy természetes anyagokból, saját maga készítette varázseszközt. Érdeklődni és jelentkezni a 0757-047717-es (Péter Orsolya) telefonszámon lehet vagy a meseloharomszek@gmail.com e-mailcímre küldött levélben.

 • 2014. 10. 02.

  MESEFOLYAM a Cimborák Bábszínház otthonában

  Kányádi Sándor egy kisdiáktól megtanulta, hogy "a vers az amit mondani kell". Ez igen nagy bölcselet s a mesére talán még inkább igaz. A mese- és a történetmondás az emberiséggel egyidős tevékenység. Mondjuk a meséket szinte öntudatlan, egyszerűen mert szükségünk van rájuk. Október 5-én, vasárnap a Mesefolyam ennek az ösztönös igényünknek igyekszik teret adni. Reggel 10 órától este 6 óráig mese-mesét követve csörgedez, árad, zudul a mesefolyam a Bábstúdióban. 
  Szívesen várunk mindenkit, kicsit és nagyot egyaránt, aki a mesét szívesen hallgatja esetleg mondja, olvassa. Saját vagy kedvenc meséknek kifejezetten örülnénk. A részvétel ingyenes. Mesére fel!

 • 2014. 09. 29.

  MESÉLŐ HÁROMSZÉK - 9 NAPIG CSUPA MESE!

        A MESÉLŐ HÁROMSZÉK rendezvénysorozat 62 népmeséhez kötődő programot tartalmaz, amely szeptember 30-án a Magyar Népmese Napján Kisbaconból indul és  a megye 25 településére jutatt el bábszínházi előadásokat, mesebarangolásokat, kézműves foglalkozásokat, mesetáncázakat. A kilenc napos rendezvény időtartama alatt 91 háromszéki óvodás és kisiskolás közösség használja majd a kisbaconi megnyitón útjukra indított mesemécseseket, fényük mellett olvassák fel, hallgassák meg azt a 27 népmesét, amelyek kiemelésével Benedek Elek hagyatéka előtt tisztelgünk. A megnyitón, a tavasszal meghirdetett Meseíró és meseillusztrációs pályázat díjazására is sor kerül, a nyertes csapatok pedig részt vesznek egy kisbaconi mesebarangoláson.
      A Népmesék bábszínházi találkozóján 7 társulat vesz részt, az erdélyi társulatok mellett meghívott vendégek a Felvidékről érkező roznyói Meseszínház és a Magyarországról érkező pécsi MárkusZínház. Két mesemondó találkozóra is sor kerül, október 1-én, a fotosmartonosi Mesekunyhóban az óvodás korú gyermekeknek, valamint október 3-án, a nagyajtai Mesekunyhóban a kisiskolások mondanak mesét. A program keretében Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán népmese alapú rajzkiállítás megnyitókkal és díjkiosztó ünnepségekkel készülnek. A szervezők október 5-re várnak minden olyan meseszerető kicsit és nagyot, akik kedvenc meséjükkel csatlakozni szeretnének a mesefolyamhoz. Tennivalójuk, hogy a sepsiszentgyörgyi Bábstúdióban berendezett meseszobában, elolvassák vagy elolvastatják kedvenc meséjüket. A rendezvénysorozat október 8-án, a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban egy rendkívüli mesebarangolással zárul.
  Szervezők: Kovászna Megye Tanácsa, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Cimborák Bábszínház, Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület
  Partnerek: Bodvaj Egyesület (Kisbacon), Kisbaconi Református Egyházközség, a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány (Sepsiszentgyörgy), Nagyajtai Református Egyházközség, Fotosmartonosi Óvoda.
  Támogatók: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
  Médiatámogatók: Háromszék napilap, Székely Hírmondó, Más Rádió, TVR Magyar Adása
  A teljes program és a rendezvénnyel kapcsolatos információk a www.kultkov.ro és a www.facebook.com/MesélőHáromszék oldalon találhatók!
  A teljes program letölthető itt.

 • 2014. 09. 24.

  IV. Mozsika Népzenei Tábor - beszámoló

  IV. Mozsika Népzenei Táborra 2014. augusztus 24 - 30. között került sor a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megyei Tanács szervezésében. A csernátoni (Kovászna megye) Hanna Panzióban lezajló egyhetes rendezvényen 31 Kovászna, Hargita és Brassó megyei diák és fiatal vett részt, akik nagy többsége a tábor ideje alatt hegedűn, brácsán, nagybőgőn, cimbalmon tanultak játszani, illetve akik népdalokat tanultak.
  A IV. Mozsika Népzenei Tábor hosszú távú céljaként népzenénk, néptáncaink, népszokásaink ápolását, megőrzését, éltetését és a nagyközönség körében történő népszerűsítését, rövid távú célként pedig a népzene-ápolást, a népzenei együttesek kialakulásának elősegítését, illetve népi hangszereink megszerettetését tűztűk ki.

 • 2014. 09. 21.

  MESEALAPÚ RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

  Ez év áprilisában meghirdetett mesealapú rajzpályázatra 502 pályamunka érkezett be, olyan óvodai csoportok részéről, akik a projekt által kiválasztott 27 népmesét illusztrálták. . Kiemelendő, hogy a felhívásra a kovásznai ORBAN BALAZS ELEMI ISKOLA előkészítős osztálya, Bagoly Antónia tanítónő vezetésével, minden egyes népmesét illusztrált. A beérkezett pályamunkákat egy szakmai zsűri bírált el, a legjobb rajzok alkotói, értékes könyvjutalmakat, bábelőadás belépőket és kifestősöket kapnak. 
  Az óvodások rajzainak díjazására és a legjobb rajzokból válogatott kiállítás megnyitójára, október 1-én, 17 órától, a Tamási Áron Színház Új Stúdió előterében kerül sor.  
  A kovásznai előkészítős osztály legjobb rajzaiból készült kiállítás megnyitójára október 7-én, 9.30-kor a helyi Városi Művelődési Házban kerül sor.
  A két kiállítás anyag virtuális térben is megtekinthető lesz a www.facebook.com/MESÉLŐ HÁROMSZÉK oldalon.
  Az óvodások által elkészített pályamunkák nyertes listája elérhető a címre kattintva!

   

 • 2014. 09. 21.

  MESEÍRÓ és MESEILLUSZTRÁCIÓS pályázat eredményei

  Ez év áprilisában meghirdetett meseíró és meseillusztrációs pályázatra 5 fős csapatok jelentkezhettek, akiknek feladatuk volt mesét írni és ezt illusztrálni is. Május végén 42 pályamunka érkezett be, amelyből egy szakmai zsűri válogatta ki a legjobbakat. A csapatok díjazására szeptember 30-án, a MESÉLŐ HÁROMSZÉK kisbaconi megnyitóján kerül sor, ahol a Bodvaj Egyesület szervezésében a díjazottak részt vesznek egy rendhagyó mesebarangoláson is. A díjazott mesék és illusztrációjuk elérhető lesz a www.kultkov.ro honlapon, valamint a www.facebook.com/MesélőHáromszék oldalon. 
  A nyertesek listája elérhető a címre kattintással. Gratulálunk minden résztvevő csapatnak! 

 • 2014. 09. 17.

  MESÉLŐ HÁROMSZÉK - 9 NAPIG CSUPA MESE!

  A MESÉLŐ HÁROMSZÉK című rendezvénysorozatra Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház és a Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület közös szervezésében 2014. szeptember 30. és október 8. között, Kovászna megye 25 településén zajlik.
  A rendezvénysorozat hosszú távú célja a Kovászna megyei felnövekvő nemzedék identitástudatának erősítse, rövid távú célként pedig népmesei örökségünk előtérbe helyezését, megismertetését, használatát és továbbadását tűztűk ki. Népmeséink olyan letisztult tudás, bölcsesség őrzői, amelyek példázataikkal helyt állni, megmaradni, megerősödni és életünk bonyolult útvesztőiben problémák fölé emelkedni ösztönöznek.
  A 9 napos rendezvénysorozat keretében Sepsiszentgyörgyön, Fotosmartonoson, Kökösben, Árkoson, Sepsikőröspatakon, Bodokon, Oltszemen, Mikóújfaluban, Baróton, Nagybaconban, Kisbaconban, Olaszteleken, Bardócon, Vargyason, Nagyajtán, Kovásznán, Zágonban, Kommandón, Zabolán, Szentkatolnán, Kézdivásárhelyen, Kézdiszentléleken, Kézdiszentkereszten, Dálnokon, Maksán népmeséket feldolgozó színházi előadásokra, bábelőadásokra, táncházakra, mesebarangolásokra, kézműves foglalkozásokra, tematikus táncházakra és ismeretterjesztő, témafeldolgozó előadásokra,mesemondó találkozókra, meseíró és népmesén alapuló rajzpályázatok kiállításaira kerül sor. 

  A MESÉLŐ HÁROMSZÉK programja letölthető.
 • 2014. 09. 16.

  Régi épületek új köntösben! - K.Ö.N. Napok Háromszéken

  Egyedülálló előadások, valamint kirándulás-tanulmányút Háromszéken! Egy kis kitérővel csodálatos természeti környezetben, varázslatos udvarházak, művészettörténeti érdekességeket rejtő épületekben kívánjuk bekalauzolni az érdeklődőket!
  Főleg diákok, fiatalok figyelmébe ajánljuk akik még sosem jártak ezen helyszíneken – hiszen különleges élmények által ismerhetik meg történelmünk és művészetünk e jelentős örökségét – és azoknak is, akik már ismerik, hogy még jobban elmélyülhessenek e tárgyi örökség sokszínű gazdagságában. 
  Az előadásokat Sepsiszentgyörgyön és Baróton tartják a tanulmányút útvonala: Bodola (Épített öröksége) – Bikfava (falukép) – Zabola (Mikes kastély)– Szentkatolna (Sinkovits kúria) – Gelence (Épített öröksége) – Kézdivásárhely (Központi séta).

   


 • 2014. 09. 16.

  MESEMÉCSES - Mesélő Háromszék

   A 9 napos rendezvénysorozatot 2014. szeptember 30-án, a magyar népmese napján, Benedek Elek, „a nép mesemondó fia” és Kovászna megye nagy szülöttje előtt tisztelegve indítjuk útjának. A rendvény első napján Benedek Elek szülőfalujából, Kisbaconból  indul el a MESEMÉCSES és szeretnénk ha otthonra lelne a megye minél több közösségében. A népmesei örökségünk lángját ne hagyjuk kialudni, ezért a rendezvény időtartama alatt valahányszor népmesét olvasunk gyújtsuk meg a MESEMÉCSEST. 
  Azok a közösségek, akik csatlakozni szeretnének a MESEMÉCSES programhoz, nem kell mást tenniük, csak bejelentkezni és felvállalni azt, hogy a rendezvény időtartama alatt a kijelölt meséknek időt és teret teremtenek és felolvassák, eljátszódják a közösség gyermekeinek/vel. Cserében a szervezőktől kapnak egy MESEMÉCSEST (egy az alkalomra tervezett gyertyatartót), amely a rendezvénysorozat arculati elemeinek egyike, ezt kell használniuk minden alkalommal, amikor valamelyik népmesét olvassák. 


 • 2014. 09. 11.

  Háromszéki óvodás mesemondók találkozója

  A MESÉLŐ HÁROMSZÉK rendezvénysorozat egy másik kiemelt eseménye az óvodásoknak szervezett HÁROMSZÉKI MESEMONDÓK TALÁLKOZÓJA, amelyet 2014. október 1-én (szerdán), 11 órától a fotosmartonosi Művelődési Ház MESEKUNYHÓJÁBAN tartanak.
  Az esemény szervezői a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Cimborák Bábszínház és a fotosmartonosi Óvoda. Olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik a népmesék igen jó ismerői, közösségüknek, családjuknak szívesen mesélnek és tehetségüket a találkozón is meg szeretnék mutatni.
  Részvételi szándékukat kérjük legkésőbb szeptember 23-ig jelezzék a 0722-671407-es (Incze Mária) vagy a 0757-047717-es (Péter Orsolya) telefonszámokon vagy a meseloharomszek@gmail.com címre küldött e-mailben. 

 • 2014. 09. 11.

  Háromszéki kisiskolás mesemondók találkozója

  A MESÉLŐ HÁROMSZÉK rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a kisiskolásoknak (I-IV. osztályos) szervezett HÁROMSZÉKI MESEMONDÓK TALÁLKOZÓJA, amelyet 2014. október 3-án (pénteken), 11 órától a nagyajtai Református Egyház által működtetett MESEKUNYHÓBA tartanak.
  Az esemény szervezői a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Cimborák Bábszínház és a Nagyajtai Református Egyházközség.
  Olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik a népmesék igen jó ismerői, közösségüknek, családjuknak szívesen mesélnek és tehetségüket a találkozón is meg szeretnék mutatni.
  Részvételi szándékukat kérjük legkésőbb szeptember 23-ig jelezzék a 0745-089609-es (Nagy Adél) vagy a 0757-047717-es (Péter Orsolya) telefonszámokon vagy a meseloharomszek@gmail.com címre küldött e-mailben. 

 • 2014. 09. 02.

  MESÉLŐ HÁROMSZÉK

    A MESÉLŐ HÁROMSZÉK című rendezvénysorozatra a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa, a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház és a Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület közös szervezésében kerül sor 2014. szeptember 30. és október 8. között, Kovászna megye több településén.

  A rendezvénysorozat hosszú távú célja a Kovászna megyei felnövekvő nemzedék identitástudatának erősítse, rövid távú célként pedig népmesei örökségünk előtérbe helyezését, megismertetését, használatát és továbbadását tűztűk ki. Népmeséink olyan letisztult tudás, bölcsesség őrzői, amelyek példázataikkal helyt állni, megmaradni, megerősödni és életünk bonyolult útvesztőiben problémák fölé emelkedni ösztönöznek.

  A 9 napos rendezvénysorozat keretében népmeséket feldolgozó színházi előadásokra, bábelőadásokra, táncházakra, mesebarangolásokra, kézműves foglalkozásokra, tematikus táncházakra és ismeretterjesztő, témafeldolgozó előadásokra, meseíró és népmesén alapuló rajzpályázatok kiállításaira kerül sor. A rendezvény párhuzamosan több helyszínen zajlik, Sespiszentgyörgyön, illetve a megye számos más településén és megvalósításában partnerként szeretnénk bevonni minden olyan óvodai-, iskolai-, civil szervezeti, települési közösséget, akik hasonló célkitűzéseket követve fejtik ki mindennapi tevékenységüket. 

 • 2014. 09. 02.

  Vargyasi Levente és Kinda István filmje nyerte az Első Nemzetközi Népismereti Filmszemlét

  A dr. Kós Károly Közhasznú Alapítvány szervezésében 2014. augusztus 29–31. között Kós Károly Kolozs megyei szülőfalujában, Sztánán első alkalommal tartották meg a Nemzetközi Népismereti Filmszemlét.
  A tárgyi és szellemi néprajz, valamint a portré és élő néprajz Kalotaszegen kategóriákban versenyt hirdető rendezvény fővédnöke dr. Cseri Miklós néprajzkutató, kultúráért felelős helyettes államtitkár volt. A pályázatra beérkező csaknem 60 alkotás közül a filmes és néprajzos szakemberekből álló zsűri 18 filmet – 9 romániait és 9 magyarországit – bocsátott további megmérettetésre. A filmszemle első díját Vargyasi Levente és Kinda István Meszesek című néprajzi dokumentumfilmje nyerte el. A kétfős stáb munkájának szakmai és anyagi hátterét a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Székely Nemzeti Múzeum, valamint ezek fenntartója, Kovászna Megye Tanácsa biztosította.
 • 2014. 09. 01.

  Székelyföldi Dokumentumfilm Szemle - Felhívás

      Hargita és Kovászna Megye Tanácsa, marosszéki önkormányzatokkal összefogva, kulturális intézményei közreműködésével, kulturális és civil szervezetekkel közösen, október 9–19. között szervezi meg az V. Székelyföld Napokat.

  E rendezvénysorozat keretében első ízben rendezzük meg a Székelyföldi Dokumentumfilm Szemlét, 2014. október 11–19. között. A rendezvény több helyszínen zajlik a jelzett időszakban, városokban és falvakon, lehetőség szerint közönségtalálkozókkal, beszélgetésekkel.
  Október 11-én, szombaton egy szakmai kerekasztal beszélgetésre hívjuk az alkotókat, azt követően kerül sor az ünnepélyes megnyitóra Csíkszeredában.
  Olyan dokumentumfilmek benevezését várjuk, amelyek a rendszerváltás után keletkeztek, és székelyföldi témákat dolgoznak fel.
  Egy alkotó maximum 2 filmmel nevezhet be. További felvilágosítás és nevezési adatlap Szabó Károlytól kapható, email: szkarcsi@gmail.com, jelentkezési határidő 2014. szeptember 10.
  A rendezvény főszervezői a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, a Bibliofil Alapítvány M.E., a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház és a MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egyesület.  
  A benevezési adatlap itt letölthető.

 • 2014. 09. 01.

  „Százlábú” Néptáncoktató és Közösségfejlesztő Tábor

  A „Százlábú” Néptáncoktató és Közösségfejlesztő Táborra 2014. augusztus 04 - 10. között került sor, immár hetedik alkalommal, Borospatakán (Hargita megye) a sepsiszentgyörgyi Százlábú  és Százlábacskák Néptáncegyüttesek tagjainak (114 résztvevő) a részvételével, akik mellett részt vett három népzenész, négy táncoktató, két kézműves és négy játék mester is. 
  A rendezvény keretén belül egy tájegység (Küküllőmente), két nemzetiség (magyar, cigány) népi táncainak és az ezekhez kötődő énekeknek, hagyományoknak oktatására, bemutatására, népjátékok tanulására és gyakorlására, valamint a már tanult és ismert táncok (moldvai, felcsíki, nyárádselyei, mezőségi, kalotaszegi) begyakorlására került sor.
  A táncokat maglódi (Magyarország) és kolozsvári Népművészet Ifjú Mesterei oktatók (Kis István, Demeter Erika,  Both Zsuzsa, Both József) tanították, akik mellett csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi népzenészek biztosítottak élő zenét, úgy a próbákon, mint az esti táncházakban  A játékok levezetéséért Nagy Tünde, Simon Réka Ágnes (a Kovászna Megye Művelődési Központ munkatársa) és Gyerő Szilvia, Simon Emese Dorottya (Sepsiszentgyörgy) feleltek. A kézműves foglalkozásokat pedig Demeter Miklós és Petrova Anasztázia (Bikkfalva) vezették le. Mindezek mellett hét szülő segített önkéntesen a tábori programok levezetésében.

 • 2014. 07. 14.

  Dózsa György emlékünnepség

  A Dálnoki Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ közös szervezésében 2014. július 19-én, szombaton, Dálnokon tartják Dózsa György halálának 500-dik évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepséget.
  A emlékünnepség programja:
  10.00   Megemlékező istentisztelet (Református templom)
  10.45   Szavalatok (dálnoki iskolások)
  10.55   Dálnoki Harmónia Vegyes Kórusa
  11.15   Koszorúzás (Dózsa György szobránál)
  11.20   Kiss István fafaragó, a Kultúrotthon udvarán készülő szobrának megtekintése
  11.30   Ünnepi beszédek: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Bartók Ede Ottó, Dálnok polgármestere
  11.45   Ványai Ambrus: Déva Ványai az 1514-es Dózsa féle parasztháborúban tárlat megtekintése, bemutatja dr.Ágoston Sándor történész (Kultúrotthon)
  A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 • 2014. 07. 04.

  Pályázati kiírás

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Kovászna Megyei Tanács nevében meghirdeti a kiadói projektek megvalósítását támogató 2014-es pályázati szessziót.
 • 2014. 07. 04.

  Kézműves és néptánctábor felnőtteknek - beszámoló

  A tábor 2014. június 30 és július 4.
  között volt megtartva Rétyen (Kovászna megye) 37 személy (Kovászna, Hargita
  megyei pedagógusok, diákok és néptánc-oktatók, zenészek) részvételével, akik a
  tábort követően a tanult ismereteket az iskolai és az iskolán kívüli oktatás
  keretében adják tovább.

  A játék a zenei, a táncos és a beszélt anyanyelv elsajátításának egyik
  fontos eszköze. A mozgás, a ritmusos mozgás, a tánc, a játék életszükséglet,
  bizonyos korig a gyermeknek szinte egész világát betölti. Sajátos módon
  alakítja magához a felnőttvilágot, fő tevékenysége az állandó utánzás,
  átformálás, így teljes az élete. Kodály Zoltán ezt írja A magyar népzene tára
  előszavában: „… a nevelő nem lehet el a játékok beható ismerete nélkül. Szomorú
  gyermekkora nyomait holtáig viseli, aki úgy nőtt föl, hogy nem volt része
  bennük. Annak nincs sürgősebb teendője, mint utólag megtanulni, beleélni magát,
  mert e nélkül nem férkőzik a gyermek lelkéhez”. 

 • 2014. 07. 03.

  IV.Mozsika háromszéki népzenei tábor

  2014. augusztus 24 - 30.
  között kerül sor a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye
  Tanácsa szervezésében a ”Mozsika” háromszéki népzenei táborra a csernátoni
  Hanna Panzióban, idén negyedik alkalommal. 
  A táborban hegedűn, brácsán,
  nagybőgőn, cimbalmon játszani tudó diákok és felnőttek vehetnek részt, összesen
  35 személy. 
  A program keretében a
  résztvevők az említett hangszereken népzene-tanuláson, illetve órarendtől
  függően, kézműves tevékenységen, népi gyermekjátékon és népdal tanuláson
  vesznek részt. 
  A hangszereken történő
  oktatást a Heveder Zenekar tagjai vezetik le a következőknek megfelelően:
  Fazakas Levente – hegedű, brácsa, Fazakas Albert – cimbalom, Szilágyi László –
  brácsa, Bajna György – nagybőgő. 
  Népdalokat István Ildikó, a
  Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola ének- és tánctanára oktat.
  Kiegészítő programpontként a
  résztvevők a nap folyamán népi játékokon vesznek részt, ismernek meg,  a szervező intézmény munkatársai vezetnek le. 
  Jelentkezni a Kovászna
  Megyei Művelődési Központ székhelyén (Szabadság tér 2. szám), a
  istvan_magori@yahoo.com email címen, vagy a 0267- 351 648, 0742-14 86 87
  telefonszámokon lehet.

 • 2014. 07. 03.

  Ezer Székely Leány Napja

  Találkozni, vigadni, hitben
  megerősödni gyűlnek össze idén is Székelyföld leányai és legényei
  július 5-én,
  szombaton az
  Ezer Székely Leány Napján. A csíksomlyói Nyerget ezen a napon újra
  a felcsendülő népzene, a táncos lábak dobbantása, ritmusra forgó szoknyák
  suhogása és csendben elmondott imák töltik be.
  Háromszékről 345 székely
  leány vesz részt a találkozón  
  Zaboláról,
  Csernátonból, Gelencéről Pákéból, Barátosról, Bibarcfalváról, Mikóújfaluból,
  Sepsibükszádról, Erdőfüléből, Bardócról, Olasztelekről, Barót, Vargyas és
  Székelyszáldobosról. A szervezett utazást a
  Kovászna Megyei Művelődési Központ
  és a Kovászna Megye Tanácsa
  biztosítja. •